miercuri, 11 septembrie 2013

Platforma eTwinning - drumul spre o colaborare interşcolară europeană de succes

       Comunitate educaţională palpitantă, gratuită şi sigură a şcolilor europene, dispunând de o variată gamă de instrumente personalizate, platforma eTwinning conferă dascălilor şi discipolilor lor oportunitatea interacţionării, derulării unor proiecte de colaborare şi realizării schimbului de experienţă, într-un învăţământ european al mileniului III. Pornind încă de la lansarea sa, în 2005, ca principală acţiune a Programului eLearning al Comisiei Europene şi integrându-se din 2007 în Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, eTwinning beneficiază de un portal disponibil în 25 de limbi, ce te convinge să te alături comunităţii încă de la pagina de start, prin cele patru casete de informare, conţinând adevărate îndemnuri: “Descoperă”, “Conectează-te”, “Colaborează”, “Progresează”.
       Un parteneriat internaţional format din 33 de ministere europene ale educaţiei alcătuieşte Biroul Central de Asistenţă eTwinning, ce este administrat de European Schoolnet. În plus, eTwinning beneficiază de sprijinul a 35 de Birouri Naţionale de Asistenţă. Conform celor mai recente date, peste 100.000 de şcoli sunt înscrise în eTwinning, cele circa 30.000 de proiecte fiind derulate de peste 200.000 de cadre didactice, ceea ce a dus la un vizibil progres la nivelul performanţelor şcolare şi la cel al disciplinelor predate în şcolile implicate.
       Implicarea Şcolii Gimnaziale “Liviu Rebreanu” Mioveni, judeţul Argeş în proiecte eTwinning a început încă din luna octombrie a anului 2007, numărul proiectelor fiind de peste 300, abordând teme din diverse arii curriculare, proiecte ce au primit de-a lungul anilor recunoaştere naţională şi europeană prin certificate de calitate.
1. Introducere  
       Propunându-şi drept scop facilitarea comunicării şi colaborării între şcoli din statele membre ale Uniunii Europene, Programul eTwinning se adresează celor din învăţământul preuniversitar, fie ei elevi, învăţători, profesori, bibliotecari, consilieri educativi, directori sau inspectori, colaborând cu Programul Sectorial Comenius, platforma eTwinning fiind de altfel baza de date recomandată de Comisia Europeană pentru căutarea de parteneri pentru proiecte Comenius, bilaterale sau mutilaterale.
       Tot aici, de exemplu, şi-a găsit partenerii şi Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu” Mioveni în cadrul celor două proiecte multilaterale: “If you want to see the beauty of the world, first you have to find it in yourself” (2009-2011) şi “The Voices from the Land” (2012-2014), pentru ambele eu având calitatea de coordonator la nivelul instituţiei şcolare.    
       Coordonat din 2007 de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei  (www.ise.ro) şi bucurându-se din 2010 şi de sprijinul Centrului pentru Inovare în Educaţie -TEHNE (www.tehne.ro), Programul eTwinning oferă cadrelor didactice şansa de a participa la conferinţe, laboratoare elearning, ateliere de formare profesională, seminarii online în scopul optimizării competenţrlor TIC şi lingvistice, cursuri iTeach sau la diverse evenimente (“5 ani de eTwinning”, Campania “Săptămâna eTwinning-Comenius 2011”, Concursul “Made for Europe”, etc.).
2. eTwinning în România
       Peste 12.500 de cadre didactice din 5000 de şcoli din România sunt înscrise în comunitatea eTwinning, implicându-se în peste 5500 de proiecte, derulate în parteneriat cu profesori și elevi ai școlilor din întreaga Europă. Rezultatele unei evaluări realizate în perioada octombrie-noiembrie 2012, de către o echipă de cercetare de la TEHNE- Centrul pentru Inovare în Educație, în colaborare cu Institutul de Științe ale Educației, pe baza unui chestionar aplicat unui număr de 225 de cadre didactice, s-au concretizat sub forma unui Raport preliminar intitulat “Rolul proiectelor educaţionale realizate prin parteneriate şcolare internaţionale”.
       Din diversitatea datelor cuprinse în Raportul preliminar eTwinning RO12, realizat de echipa formată din Simona Velea, Oana Gheorghe, Alexandra Bunica, Cornelia Novak, Cristian Alexandrescu, Irina Vasilescu şi coordonată de Olimpus Istrate, ne reţine atenţia percepţia respondenţilor asupra semnificaţiei Programului eTwinning cu tot ceea ce presupine el: valoarea adăugată procesului instructiv-educativ, schimbările pozitive din viaţa şcolilor şi comunităţilor, beneficiile imense aduse activităţii didactice, implicaţiile şi efectele participării în proiecte. Astfel, din cei 225 respondenţi, peste 80% au menţionat în evidenţierea valorii adăugate o legătură mai bună cu activităţile de învăţare de tip non-formal propuse elevilor, o atenţie sporită acordată legăturilor interdisciplinare, un accent mult mai mare pus pe utilizarea TIC ca instrument suport pentru predare-învăţare, pe elementele pedagogice noi cum ar fi centrarea pe elev, formarea de competenţe cheie, introducerea unor metode şi strategii noi, o relaţie profesor-elev mai bună [1]. De acelaşi procent s-au bucurat şi rezultatele legate de implicaţiile participării în proiecte eTwinning pentru elevi, incluzînd în acest sens cu preponderenţă deschiderea orizontului cultural al elevilor, dezvoltarea competenţelor secolului XXI, formarea unei atitudini europene pozitive, adecvate, responsabile, dobândirea de competenţe digitale utile în viitoarea profesie, precum şi înţelegerea de către elevi a realităţilor sociale şi culturale europene.
       De asemenea, printre schimbările produse la nivelul instituției în care îşi desfăşoară activitatea, cadrele didactice ce s-au implicat în diverse proiecte colaborative online pe platforma eTwinning au menţionat: o relație profesori-elevi mai bună (78,6%), mai multă deschidere a fiecărei şcoli către parteneriate (74,1%), o mai bună recunoaştere a şcolii ca instituție educațională de calitate (72,9%).
       Munca desfăşurată pe platforma educaţională eTwinning aduce nenumărate beneficii atât acelora ce sunt implicaţi în activităţile derulate în proiecte (cadre didactice, elevi), unităţilor de învăţământ, cât şi comunităţilor în general. Progresul realizat este vizibil la nivelul performanţelor şcolare şi la nivelul disciplinelor predate în şcoală.
       Dincolo de aceste date, obţinute de prestigioasa echipă de cercetare, când vorbim de eTwinning în România, nu putem să nu amintim şi multitudinea de acţiuni, concursuri, întâlniri, campanii, conferinţe. Pentru mine personal, invitaţia de a participa la Conferinţa eTwinning, organizată impecabil de Agenţia Naţională în martie 2008 în România, chiar la un an de la implicarea noastră în proiecte eTwinning, a fost o adevărată onoare. Pentru elevii mei, premierea cu şepci eTwinning a creat emoţie şi mândrie în suflete, acest simplu gest făcându-i să se simtă cu adevărat parte integrantă a comunităţii e Twinning.  
 3. Proiectul “My Pet”
       Este greu să aleg unul din cele 20 de proiecte de succes la care am primit Certificat European de Calitate (“A museum of my city”, “@ni m@te”, “Christmas around Europe”, “Christmas in Europe behind the Door”, “Click on Europe”, “Communication Channels”, “e-cookery book”, ,,Every year students from all over Europe celebrate the Birth of Son of God or Christmas”, “genealogias e estatística”, “Let's discover a better world”, “Let's know each other”, “Mother´s Day”, “My Pet”, “Our School’s Lessons”, “Our World”, “Science is everywhere!”, “Small fatherland”, “We are European and you”, “Women of the Mediterranean”, “World in Colours”). Şi totuşi, mă voi opri la unul: “My Pet”. Şase şcoli din patru ţări europene (România, Polonia, Slovacia şi Estonia) au lucrat într-un parteneriat ce s-a dovedit a fi un real schimb de experienţă pentru elevi şi profesori, vizând pasiunile, grija pentru animale, cultura, natura, metodele de predare-învăţare.
      Interdisciplinaritatea din proiectul eTwinning „My Pet”, derulat în limba engleză, a permis realizarea unor activităţi motivante pentru toţi participanţii, îmbinând cu succes arta fotografică, literatura, limbile străine, informatica, educaţia media şi muzica. Elevi cu vârsta cuprinsă între 7 şi 11 ani, îndrumaţi de echipele de coordonare a proiectului, au dat rod imaginaţiei lor creatoare şi au colaborat, folosind o multitudine de unelte TIC pentru realizarea produselor finale: e-mail, prezentări PowerPoint, video, programe de micşorare şi apoi de transpunere în diapozitive a fotografiilor, desene, conferinţe video şi o revistă on-line
(http://magazinefactory.edu.fi/magazines/MyPet/index.php?str=40).
Şi pentru că un proiect eTwinning care îşi propune promovarea limbilor străine, şi în special a limbii engleze, folosirea calculatorului în studierea ştiinţelor şi artelor, împărtăşirea sinceră de informaţii şi imagini ilustrând cultura şi protecţia mediului în ţările partenere nu poate fi decât unul de succes, am fost mândri să diseminăm activităţile derulate în comunităţile noastre. Poeziile şi poveştile despre animalele preferate au pus în lumină talentul elevilor selectaţi în echipele de proiect din fiecare ţară. Chestionarele de cercetare ale celui mai popular şi unic animal din clasă, crearea şi rezolvarea unor flash-uri educative cu cuvinte încrucişate, auto-prezentările elevilor noştri postate de-a lungul derulării proiectului pe spaţiul Twinspace al platformei eTwinning
(http://twinspace.etwinning.net/index.cfm)
au fost, fireşte, adevărate provocări.
4. Concluzii
       Proiectele eTwinning sunt ideale pentru realizarea de competențe-cheie [2] căci în esenţă ele înseamnă colaborarea încorporată în derularea activităților de proiect și în realizarea produselor finale, având ca scop dezvoltarea diferitelor abilități ale elevilor. Implicarea în parteneriate şcolare prin intermediul platformei eTwinning demonstrează că proiectele realizate se bazează pe stabilirea de relații academice și personale între cadre didactice şi elevi aparţinând unor diferite culturi, fiind desfăşurate de către toate echipele de proiect prin intermediul comunicării, interacțiunii, negocierii și dialogului intercultural cu scopul de a atinge obiective comune. Prin comunicarea cu elevi care aparțin altor culturi, elevii noştri își îmbunătățesc competențele sociale și se formează ca cetățeni responsabili, devin mai încrezători în forţele proprii, învăţând valoarea reală a muncii în echipă. Proiectele eTwinning extind orizontul elevilor, punându-i în contact cu lumea și diversele domenii de cunoaștere, ceea ce le oferă o mai largă informare şi capacitate de a interpreta lumea și analiza critic realitatea cu argumente științifice, prin intermediul noilor tehnologii. Ele au menirea de a dezvolta elevilor din şcolile europene aflate în parteneriat simțul inițiativei și antreprenoriatului, precum şi capacitatea de a învăța să înveți.
Bibliografie
[1] ISTRATE, O. et al. (2013) Rolul proiectelor educaționale realizate prin parteneriate școlare internaționale. Raport preliminar eTwinning RO12. București, TEHNE - Centrul pentru Inovare în Educație;
[2] Recomandarea 2006/962/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.
Prof. Ana TUDOR, Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Mioveni, judeţul Argeş