miercuri, 30 septembrie 2009

Agenda of the Meeting with Parents (September 29th, 2009)

1. Presentation of Internal Order Rules, School Regulation (student rights and duties), Work Safety Rules and PSI
2. Election of the Representative Committee of Parents in class
3. Setting themes of lectureship with parents
4. “Computer - friend of children" - Discussion
5. Involving students and parents in Comenius multilateral project
6. Composition Database (Children CI / BI parents, no. phone parents / children, occupation and workplace, no. children and age)
7. Determination by parents, if applicable, of the class fund and its use (file folder, file shelf, top of paper)
8. Miscellaneousluni, 28 septembrie 2009

Visiting the Fruit Institute Maracineni

Two classes, the 5th class D and the 7th class C have just visited the Fruit Institute Maracineni, between Mioveni Town and Pitesti City. The pupils were accompanied by their form teachers, Mrs. Ana Tudor and Mrs. Mariana Radulescu. The biologists of the Institute have explained to the pupils a lot of interesting things about the fruit-trees.

The pupils have watched a PowerPoint presentation in the Grand Hall of the Institute, have visited the greenhouses, the laboratories, the fruit storage, and have talk to the staff working here. The nice way in which the pupils have been received was crowned by the invitation to serve apples, a real joy for the students.

duminică, 27 septembrie 2009

On European Languages Day in “Liviu Rebreanu” School Mioveni

To celebrate European Languages, Department of Foreign Languages of “Liviu Rebreanu” School Mioveni has developed a series of activities conducted by teachers: Ana Tudor, Mariana Badica, Julieta Stan and Nicoleta Patrascu.

Remember the program: PowerPoint presentation e-Twinning project in English "European Languages Day," Comenius multilateral project dissemination "If you want to see the beauty of the world, first you find it in yourself", promoting the new online journal of our school, "The Explorers" (performed by Professor Ana Tudor), Artistic performance classes III and IV (prepared by Professor Mariana Badica and Juliet Professor Stan), PowerPoint presentation "Les Chateaux de la Loire "(made by Prof. Nicoleta Patrascu and Professor Mariana Badica) and PowerPoint presentation" Dix raisons pour apprendre le francais "(made by Professor Julieta Stan).

Participants: Inst. Lidia Costache (educational advisor), Professor Mariana Radulescu and inst. Sabina Filfanescu (Comenius multilateral project management team members), Alexandra Mondiru (tester), Professor Monica Gruia, Prof. Claudia Voiculescu, Georgeta Pisica (primary level teacher) and Maria Hera (librarian).

National Quality Label - World In Colours

luni, 14 septembrie 2009

Comenius 2009 in "Liviu Rebreanu" School Mioveni

personalized greetings


Lansarea proiectului Comenius in Scoala "Liviu Rebreanu" Mioveni - Discursul coordonatorului de proiect, prof. Ana Tudor


Dragi părinţi şi elevi,
Stimaţi colegi şi invitaţi,

Începând cu august 2009, Şcoala „Liviu Rebreanu” Mioveni este implicată într-un proiect european multilateral Comenius intitulat “If you want to see the beauty of the world, first you have to find it in yourself” („Dacă vrei să vezi frumuseţea lumii, trebuie să o găseşti mai întâi în tine însuţi”), în parteneriat cu şcoli din Italia, Malta, Lituania şi Polonia.
Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius – prima componentă a Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii. Astfel, şcoala noastră beneficiază de un grant de 24.000 de euro pentru desfăşurarea activităţilor propuse în cadrul proiectului.
Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.
Activităţile incluse în proiect vor fi prezentate pe site-ul şcolii, pe site-ul proiectului şi în revista on-line a şcolii. Scopul evenimentelor pregătite de elevii noştri (piese de teatru, scenete, concursuri de cântece şi desene, expoziţii de fotografii, spectacole artistice, prezentări creaţii literare, acţiuni de caritate) este atragerea atenţiei opiniei publice asupra unor probleme sociale având ca ţintă ajutarea persoanelor în vârstă şi a copiilor bolnavi, săraci sau orfani.
Prin acest proiect, copiii au şansa de a arăta altora frumuseţea personalităţii lor, punându-şi în valoare calităţile şi pasiunile, arătându-şi prietenia şi apartenenţa europeană.
În derularea acestor activităţi avem certitudinea că vom beneficia de sprijinul Consiliului Local şi al Primăriei oraşului Mioveni.
Acest prim proiect Comenius multilateral aprobat în oraşul Mioveni sperăm să fie un imbold pentru toate cadrele didactice în vederea demarării acestui gen de proiecte, prin accesarea fondurilor europene, contribuind la formarea continuă şi consolidarea dimensiunii europene în educaţie prin promovarea activităţilor de cooperare între şcoli.

duminică, 13 septembrie 2009

Comenius Project 2009 Launch Speech at the Opening of the New School Year

Dear parents and students,
Dear colleagues and guests,

Since August 2009, School “Liviu Rebreanu” Mioveni is involved in a Comenius multilateral European project entitled "If you want to see the beauty of the world, first you have to find it in yourself" in partnership with schools from Italy, Malta, Lithuania and Poland.
The project is financially supported by the European Commission under the Comenius program - the first component of Lifelong Learning. Thus, our school has received a grant of 24,000 euros for the development of the activities proposed in the project.
All information we provide is the sole responsibility of the project team and the National Agency for Community Programs in Education and Training and the European Commission are responsible for how this information is used content.
Activities included in the draft will be presented on the school site, the project site and the online magazine of the school. The purpose of the events of our students (dramas, plays, songs and drawing contests, photo exhibitions, artistic performances, literary presentations, charity actions) is attracting public attention on social problems with the help target the elderly and sick children, poor, orphans.
Through this project, children have the opportunity to show others the beauty of their personality, putting his skills and passions worth, showing friendship and EU membership.
In carrying out these activities we are sure that we benefit from the support of Local Council and the Town Hall of Mioveni.
The first Comenius multilateral project approved in Mioveni Town will hopefully be an incentive for all teachers to launch this kind of projects, by accessing European funds, contributing to continuing and strengthening the European dimension in education by promoting cooperative activities between schools.Project coordinator: Teacher Ana TUDOR

vineri, 11 septembrie 2009

Meeting Information and Advice for Comenius

Today, the 11th of September, 2009, I have taken part in the Meeting Information and Advice for Comenius as a coordinator of the multilateral project “If you want to see the beauty of the world, first you have to find it in yourself”. A lot of useful things I have learned and many colleagues have shared from their experience.